Keystone logo

2 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu Năng lượng Năng lượng Dầu và khí đốt 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Năng lượng
  • Năng lượng
  • Dầu và khí đốt
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Năng lượng (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular locations

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu Năng lượng Năng lượng Dầu và khí đốt

chương trình dầu khí có thể giúp sinh viên tìm hiểu về cách nhiên liệu hóa thạch đang nằm, chiết xuất, chế biến, và tinh tế, chuẩn bị cho họ để làm việc trong lĩnh vực sản xuất năng lượng. Đối tượng được bảo hiểm có thể bao gồm tất cả mọi thứ từ địa lý ở những kỹ thuật hóa học.