Rochester Institute of Technology (RIT)

Địa điểm

Dốc

Rochester Institute of Technology

Address
Rochester Institute of Technology
Office of Graduate Enrollment
Bausch & Lomb Center
58 Lomb Memorial Drive

14623 Dốc, Newyork, Hoa Kỳ
Điện thoại
+1 585-475-2229

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.