UUM Othman Yeop Abdullah Graduate School of Business

Địa điểm

Kuala Lumpur

Othman Yeop Abdullah Graduate School (OYA)

Address
Jalan Raja Muda Abdul Aziz,27b
50300 Kuala Lumpur, Lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur, Malaysia
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.