The Hong Kong Polytechnic University - School of Hotel and Tourism Management

Địa điểm

Cửu Long

The Hong Kong Polytechnic University's School of Hotel and Tourism Management

Address
School of Hotel & Tourism Management, 17 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon
Cửu Long, Hồng Kông
Điện thoại
+852 3400 2200

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.