Keystone logo
Pháp

Các trường đại học tốt nhất cho BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Pháp 2024

Số lượng tổ chức: 4
  • Île-de-France, Pháp

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Paris, Pháp

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Puteaux, Pháp

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Montpellier, Pháp

  Nằm trong khu rừng ở phía bắc thành phố, Paul-Valéry Montpellier 3 University , Khoa Văn thư, Nghệ thuật, Ngôn ngữ, Khoa học Xã hội và Nhân văn, được đặt theo tên của Paul Valéry, nhà văn vĩ đại đến từ Sète. Đại học Montpellier là trường đại học thứ ba của Pháp, được thành lập sau Paris và Toulouse.