Keystone logo
Paraguay

Các trường đại học tốt nhất cho BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Paraguay 2024

Số lượng tổ chức: 4
  • Monterrey, Mexico
  • Buenavista, Mexico
  • + 36 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Caaguazú, Paraguay

  Universidad del Norte là lâu đời thứ tư ở Paraguay. Kể từ đó, ông đã cống hiến hết mình cho chất lượng giảng dạy, bảo tồn và đổi mới văn hóa, chia sẻ và mở rộng kiến thức khoa học, và phát triển các nhà lãnh đạo tạo ra sự khác biệt ở cấp quốc gia.

  • Ciudad del Este, Paraguay

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Asuncion, Paraguay

  Vatel Paraguay là tr??ng h?c khách s?n ??u tiên và duy nh?t trong c? n??c, t?o ra t? n?m 2012 nh?ng sinh viên t?t nghi?p t?t nh?t ngành Qu?n tr? khách s?n, v?i kinh nghi?m làm vi?c sâu r?ng trong các Khách s?n Qu?c gia và Qu?c t?.