Keystone logo
Mexico

Các trường đại học tốt nhất cho BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Mexico 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Mexico City, Mexico

    Universidad Cristóbal Colón là cơ sở giáo dục lấy cảm hứng từ Cơ đốc giáo và liên kết Piarist, thông qua mô hình giáo dục toàn diện, cởi mở và linh hoạt, nhằm đáp ứng các yêu cầu của môi trường bằng cách đào tạo những người có năng lực và chuyên gia với tinh thần phục vụ.