We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Kyrgyzstan

Các trường đại học tốt nhất cho BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kyrgyzstan 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Bishkek, Kyrgyzstan

    ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ALA-TOO bao gồm năm dãy nhà, với các phòng học và phòng thí nghiệm được trang bị Internet và bảng tương tác hiện đại. Có bốn khoa, ba viện và 16 phòng ban trong AIU. Ngôn ngữ giảng dạy chính là tiếng Anh. Tiếng Nga, tiếng Kyrgyz và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là các ngôn ngữ phụ trợ.