Hãy cho chúng tôi biết bạn là sinh viên hay trường học để chúng tôi chuyển bạn tới trang phù hợp.

PhDStudies là gì?

Tìm được chương trình tiến sĩ phù hợp là điều căn bản. PhDStudies.com kết nối những ứng viên tiến sĩ tiềm năng với các chương trình đào tạo tiến sĩ hấp dẫn trên khắp thế giới. Là thành viên của hệ thống website hướng sinh viên Keystone Academic Solutions, PhDStudies.com cho phép sinh viên sau đại học tìm thấy chương trình đào tạo chuyên môn trong nhiều lĩnh vực khác nhau một cách dễ dàng. PhDStudies.com hiện có thể truy cập bằng hơn 40 ngôn ngữ và cung cấp thông tin chi tiết về những chương trình tiến sĩ uy tín, văn bằng nghiên cứu và các chương trình đào tạo chuyên môn.