Keystone logo

2 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Công nghệ tài chính Chuỗi khối 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Công nghệ tài chính
  • Chuỗi khối
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular locations

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Công nghệ tài chính Chuỗi khối

Nghiên cứu về công nghệ chuỗi khối có thể tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của sổ cái phân tán và cách triển khai nó trong các lĩnh vực tài chính, bất động sản, hậu cần và thương mại điện tử. Trọng tâm có thể bao gồm lịch sử của chuỗi khối, tại sao nó lại quan trọng ngày nay và làm thế nào nó có thể cách mạng hóa tương lai của ngành tài chính.