Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Chất độc học 2024

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Chất độc học 2024

Tổng quat

Khoa học về độc tính thường liên quan đến nghiên cứu chất độc, nọc độc, axit và các chất có hại khác. Sinh viên có thể học các nguyên tắc sinh học và hóa học tổng quát trong khi khám phá cách tiếp xúc với chất độc có thể được ngăn ngừa và điều trị.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học tự nhiên
  • Hóa học
  • Chất độc học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan