Keystone logo

2 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Khoa học Đời sống Khoa học động vật Chăn nuôi 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học Đời sống
  • Khoa học động vật
  • Chăn nuôi
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học Đời sống (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Khoa học Đời sống Khoa học động vật Chăn nuôi

Nghiên cứu chăn nuôi có thể bao gồm khoa học đời sống như sinh học, di truyền học, thực vật học, và nhiều hơn nữa liên quan đến chăn nuôi và chăm sóc vật nuôi. Học sinh chọn chương trình này có thể tiếp tục kiếm được bằng cấp cao hơn hoặc tìm kiếm sự nghiệp tại sở thú, trang trại hoặc phòng thí nghiệm.