Keystone logo

75 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Chăm sóc y tế 2023

Tổng quat

Quản lý Y tế Quản trị Kinh doanh được tổ chức để hướng dẫn học sinh về quy hoạch, đồng bộ hóa, hướng dẫn và giám sát việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mức độ bao gồm các chủ đề khác nhau bao gồm cả cơ quan y tế chuyên nghiệp, bệnh viện, nhà điều dưỡng.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (75)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập