Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Phúc lợi và chăm sóc động vật 2024

4 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Phúc lợi và chăm sóc động vật 2024

Tổng quat

Lĩnh vực chăm sóc động vật và phúc lợi tập trung vào việc đảm bảo sức khỏe thể chất, tinh thần và hành vi của động vật. Nó được áp dụng cho nhiều mối quan hệ giữa con người và động vật, chẳng hạn như những mối quan hệ được sử dụng làm vật nuôi, bạn đồng hành hoặc động vật phục vụ.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học Đời sống
  • Khoa học động vật
  • Phúc lợi và chăm sóc động vật
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học Đời sống (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan