Keystone logo

30 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Công tác xã hội 2023

Tổng quat

Thạc sĩ về Công tác Xã hội giảng dạy về sự phát triển của chất lượng cuộc sống cho một cá nhân hay cả một cộng đồng. Sinh viên sẽ kết hợp nghiên cứu, can thiệp khủng hoảng, tổ chức cộng đồng và chiến lược để có thể đạt được kết quả.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Công tác xã hội
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (30)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập