Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Công nghệ thực phẩm 2024

4 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Công nghệ thực phẩm 2024

Tổng quat

Là một lĩnh vực nghiên cứu học thuật, công nghệ thực phẩm liên quan đến các quá trình nấu cơm và tính chất sinh hóa của thực phẩm. Sinh viên muốn vào ngành công nghiệp thực phẩm có thể hưởng lợi từ việc hoàn thành một khóa học trong chủ đề này.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học Đời sống
  • Khoa học thực phẩm
  • Công nghệ thực phẩm
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học Đời sống (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập