Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 13 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Công nghệ Nano 2024

13 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Công nghệ Nano 2024

Tổng quat

Thuật ngữ “công nghệ nano” đề cập đến tiến bộ kỹ thuật vào mức độ vi. Trong một số trường hợp, nó có thể đối phó với sự vận động của các nguyên tử hoặc phân tử cá nhân. Đây là một lĩnh vực phát triển nhanh với nhiều cơ hội mới xuất hiện mỗi năm.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Tự động hóa
  • Công nghệ Nano
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (13)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập