Keystone logo

2 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Công nghệ máy tính 2023

Tổng quat

Cử nhân Khoa học tự nhiên về Công nghệ thông tin là một chương trình cử nhân đại học thiết kế để đào tạo sinh viên về hệ thống máy tính và mối quan hệ giữa con người và máy tính. Nó cũng trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu về thiết kế phần mềm và phần cứng.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Công nghệ
 • Công nghệ máy tính
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Công nghệ (2)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan