Keystone logo

12 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Giáo dục Công nghệ giáo dục 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Giáo dục
  • Công nghệ giáo dục
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Giáo dục (12)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Giáo dục Công nghệ giáo dục

Từ điện thoại thông minh để chơi game console với các hệ thống sản xuất phương tiện truyền thông kỹ thuật số, các chuyên gia công nghệ kỹ thuật số là đằng sau thiết kế và sáng tạo của họ. Các chuyên gia có thể lựa chọn để tập trung vào lập trình và phần mềm, giao diện người dùng, mạng lưới và truyền tải dữ liệu, phần cứng hoặc các chức năng khác trong lĩnh vực này.