Westlake University

Địa điểm

Hàng Châu

Yungu Campus

Address
No. 600 Dunyu Road
Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc
Điện thoại
+86 – (0) – 571-8659-0937

Hàng Châu

Yunqi Campus

Address
No.18 Shilongshan Road
Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc
Điện thoại
+86 – (0) – 571-8659-0937

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.