Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Diyarbakır, Thổ Nhĩ Kỳ 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Diyarbakır. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Diyarbakır đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Diyarbakır. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Diyarbakır đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Thổ Nhĩ Kỳ

Trường

Dicle University was officially founded in 1966, with the establishment of the Faculty of Medicine as part of Ankara University and with the establishment of the Faculty of Science in 1973. It was fir ... Đọc thêm

Dicle University was officially founded in 1966, with the establishment of the Faculty of Medicine as part of Ankara University and with the establishment of the Faculty of Science in 1973. It was first named University of Diyarbakır, and in 1982, the name was changed to Dicle University. Đọc ít hơn
Diyarbakır
Xem hồ sơ trường