Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Lam Sai, Thái Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Lam Sai. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Lam Sai đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Lam Sai. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Lam Sai đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Thái Lan

Trường

In 1887 (B.E. 2430), His Majesty King Chulalongkorn (King Rama V) established the first Sangha college in Thailand, called ‘Mahadhatu Witthayalai,’ which was located at Wat Mahadhatu in Bangkok. It wa ... Đọc thêm

In 1887 (B.E. 2430), His Majesty King Chulalongkorn (King Rama V) established the first Sangha college in Thailand, called ‘Mahadhatu Witthayalai,’ which was located at Wat Mahadhatu in Bangkok. It was intended to be a place where monks, novices, and laity come to study the Tipiṭaka and higher education. Đọc ít hơn
Lam Sai
Xem hồ sơ trường