Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Ljubljana, Slovenia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Ljubljana. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ljubljana đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Ljubljana

Địa điểm
Slovenia
Ljubljana
University Of Ljubljana Faculty of Architecture Các giảng viên kiến ​​trúc ở Ljubljana thường được coi là một trong những trường trung học tốt nhất ở ...
Cao đẳng GEA là một trung tâm giáo dục hiện đại và là hướng dẫn cho sự xuất sắc trong kinh doanh.Cao đẳng GEA là một từ đồng nghĩa với giáo dục kinh d...