Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Kragujevac, Serbia 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kragujevac. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kragujevac đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kragujevac. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kragujevac đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Serbia

Trường

The University of Kragujevac rose from the foundations of the Lyceum of Serbia's Principality, the first higher education institution in modern Serbia, established in Kragujevac by the decree of Princ ... Đọc thêm

The University of Kragujevac rose from the foundations of the Lyceum of Serbia's Principality, the first higher education institution in modern Serbia, established in Kragujevac by the decree of Prince Milos Obrenović on July 1st, 1838. Its first rector was Atanasije Nikolic (1803 – 1882). Đọc ít hơn
Kragujevac
Xem hồ sơ trường