Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Peru 2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Peru. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Peru. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Peru và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Peru và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Peru: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

10 Kết quả trong Peru

IPSL Institute for Global Learning is redefining higher education in the 21st century — leveraging international partnerships that eliminate boundarie...
La VIU es una universidad presencial tecnológica con una enseñanza online y audiovisual. A través de la pantalla del ordenador y desde cualquier parte...
El Tecnológico de Monterrey es una institución de carácter privado, sin fines de lucro, independiente y ajena a partidos políticos y religiosos. Fue f...
Welcome to CENTRUM PUCP Business School. We are the business school of the Pontificia Universidad Católica del Perú, and we offer you our extensive ex...
Neumann Business School, es una Escuela de Postgrado reconocida por el Estado Peruano, autorizada para funcionar a través de la Resolución 400-2012-CO...
Las actuales condiciones sociales y económicas del mundo y en particular de América Latina y el Perú, obligan a las instituciones educativas, a profun...
Formar profesionales competentes, con sólidos valores humanísticos, éticos, morales y cívicos. Contribuir a la creación de conocimientos a través de l...
The 2018 Access Masters Spring Tour begins on 24 January with an event in Brussels, offering Masters aspirants the opportunity to meet the best school...
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) was founded in 1994 as a leading educational institution based on excellence and innovation that aims ...
Linguistic Horizons fosters foreign language learning and cultural immersion through study aboard and internship programs. We facilitate experiences t...