Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Hirosaki, Nhật Bản 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Hirosaki. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Hirosaki đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Hirosaki

Địa điểm
Nhật Bản
Hirosaki
Đại học Hirosaki được thành lập trong các cựu thị trấn lâu đài Hirosaki năm 1949. Nó là một trường đại học quốc gia và nằm ở Aomori Prefecture, nằm ở ...