Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Pretoria Central, Cộng hòa Nam Phi 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Pretoria Central. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pretoria Central đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Pretoria Central. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pretoria Central đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Nam Phi

Trường

The University of South Africa (UNISA) is South Africa's largest university and one of the eleven mega-distance teaching universities globally. Under The University of South Africa, several colleges b ... Đọc thêm

The University of South Africa (UNISA) is South Africa's largest university and one of the eleven mega-distance teaching universities globally. Under The University of South Africa, several colleges became autonomous (residential) universities in the South African higher (or tertiary) education system. Đọc ít hơn
Pretoria Central
Xem hồ sơ trường