Nilai University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Quyền sở hữu

Tầm nhìn của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi

Các cột mốc

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh

Nhìn PhD » Nhìn Health BScs » Nhìn BBA » Nhìn BA » Nhìn BScs » Nhìn Cử nhân » Nhìn Thạc sĩ » Nhìn MBA »

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp:

PhD

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration

Tại trường Toàn thời gian Bán thời gian 3 - 8 năm January 2019 Malaysia Nilai + 1 nhiều hơn

[+]

Tổng công ty đa quốc gia Yêu cầu nhập yêu cầu tiếng Anh Bối cảnh hoặc một tổng quan tài liệu ngắn gọn về chủ đề nghiên cứu Các đề xuất nghiên cứu nên chứa từ 1.500 - 2.000 từ khoảng bốn (4) trang. Học bổng có sẵn. [-]

Video

Nilai University Corporate Video (Official)