Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Kyrgyzstan 2021

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Kyrgyzstan. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kyrgyzstan. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp....

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Kyrgyzstan. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kyrgyzstan. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Đọc thêm

Tìm trường đại học ở Kyrgyzstan và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Kyrgyzstan và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Kyrgyzstan: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc ít hơn
Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Kyrgyzstan

Trường

ALA-TOO INTERNATIONAL UNIVERSITY consists of five blocks, with classrooms and laboratories equipped with the Internet and modern interactive whiteboards. There are four faculties, three institutes, an ... Đọc thêm

ALA-TOO INTERNATIONAL UNIVERSITY consists of five blocks, with classrooms and laboratories equipped with the Internet and modern interactive whiteboards. There are four faculties, three institutes, and 16 departments in AIU. The primary language of instruction is English. Russian, Kyrgyz and Turkish is auxiliary languages. Đọc ít hơn
Thủ đô
Xem hồ sơ trường

Jalal-Abad State University is a public institution designed to provide higher education in the following fields: electronics, energy; construction; education; agro-industrial complex. The University ... Đọc thêm

Jalal-Abad State University is a public institution designed to provide higher education in the following fields: electronics, energy; construction; education; agro-industrial complex. The University holds in high regard the promotion of virtuous ideals and the concept of whole-person education. Đọc ít hơn
Jalal-Abad
Xem hồ sơ trường

Kyrgyz National University named after Jusup Balasagyn (KNU), is a public higher education institution in Kyrgyzstan. It is the oldest and the largest Higher Education Institution of the Kyrgyz Republ ... Đọc thêm

Kyrgyz National University named after Jusup Balasagyn (KNU), is a public higher education institution in Kyrgyzstan. It is the oldest and the largest Higher Education Institution of the Kyrgyz Republic. The main campus of the university is located in Bishkek - the capital of Kyrgyzstan. Đọc ít hơn
Thủ đô
Xem hồ sơ trường

Kyrgyz National Agrarian University, named after K.I.Skriabin is a public higher education institution in Kyrgyzstan. The main campus is located at the heart of the capital of Kyrgyzstan - Bishkek. Ky ... Đọc thêm

Kyrgyz National Agrarian University, named after K.I.Skriabin is a public higher education institution in Kyrgyzstan. The main campus is located at the heart of the capital of Kyrgyzstan - Bishkek. Kyrgyz National Agrarian University, named after K.I.Skriabin confidently takes a spot among the top 20 universities of Kyrgyzstan. Đọc ít hơn
Thủ đô
Xem hồ sơ trường

Since its establishment, Kyrgyzstan Turkey Manas University has considered conducting qualified educational studies among the Turkic Republics among its primary duties. Our university aims to help Tur ... Đọc thêm

Since its establishment, Kyrgyzstan Turkey Manas University has considered conducting qualified educational studies among the Turkic Republics among its primary duties. Our university aims to help Turkish youth, equipped with a modern and contemporary education system with a shared understanding, to raise conscious, self-sufficient, responsible individuals. Đọc ít hơn
Thủ đô
Xem hồ sơ trường

Kyrgyz State Technical University, named after I. Razzakov (KSTU), is the flagship of the engineering education of Kyrgyzstan. The university prepares highly qualified specialists in various fields fo ... Đọc thêm

Kyrgyz State Technical University, named after I. Razzakov (KSTU), is the flagship of the engineering education of Kyrgyzstan. The university prepares highly qualified specialists in various fields for our republic, near and far abroad. Đọc ít hơn
Thủ đô
Xem hồ sơ trường

Kyrgyz Economic University, named after M. Ryskulbekov, is the only educational institution in our country that has evolved from the FTSST (Frunze Technical School of Soviet Trade) to the University. ... Đọc thêm

Kyrgyz Economic University, named after M. Ryskulbekov, is the only educational institution in our country that has evolved from the FTSST (Frunze Technical School of Soviet Trade) to the University. Our University is one of the leaders of the modernizing system of higher education of the Kyrgyz Republic. Đọc ít hơn
Thủ đô
Xem hồ sơ trường

Our Branch - Moscow State Social University In Osh, has all the conditions for successful study, research, and leisure activities for students, staff, and teachers. Candidates and doctors of sciences, ... Đọc thêm

Our Branch - Moscow State Social University In Osh, has all the conditions for successful study, research, and leisure activities for students, staff, and teachers. Candidates and doctors of sciences, leading specialists, and practitioners of the region are involved in teaching. Đọc ít hơn
Osh
Xem hồ sơ trường

The University of Central Asia (UCA) is a private, not-for-profit, secular university. The mission of The University of Central Asia is to promote the social and economic development of Central Asia.

The University of Central Asia (UCA) is a private, not-for-profit, secular university. The mission of The University of Central Asia is to promote the social and economic development of Central Asia. Đọc ít hơn
Thủ đô
Xem hồ sơ trường

The OSCE Academy in Bishkek is a regional center for post-graduate education, capacity building, research, and dialogue. The OSCE Academy, created by the Memorandum of Understanding between the OSCE a ... Đọc thêm

The OSCE Academy in Bishkek is a regional center for post-graduate education, capacity building, research, and dialogue. The OSCE Academy, created by the Memorandum of Understanding between the OSCE and the Government of Kyrgyzstan, is supported by Norway, Finland, Germany, the USA, Denmark, Canada and other OSCE participating States. Đọc ít hơn
Thủ đô
Xem hồ sơ trường