Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Semey, Kazakhstan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Semey. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Semey đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Semey. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Semey đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Kazakhstan

Trường

Shakarim University trains the specialists of the broad spectrum of acclaimed professions in the areas such as socio-humanitarian, natural, technical, agricultural sciences, business, and law based on ... Đọc thêm

Shakarim University trains the specialists of the broad spectrum of acclaimed professions in the areas such as socio-humanitarian, natural, technical, agricultural sciences, business, and law based on multilevel preparation of more than 40 Bachelor, 30 Master, and 5 Ph.D. programs. Đọc ít hơn
Semey
Xem hồ sơ trường