Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Karagandy, Kazakhstan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Karagandy. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Karagandy đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Karagandy. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Karagandy đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Kazakhstan

Trường

The Karaganda Technical University is one of the leading technical higher schools in Kazakhstan. The establishment of the Mining Institute was a significant event not only for Karaganda but also for C ... Đọc thêm

The Karaganda Technical University is one of the leading technical higher schools in Kazakhstan. The establishment of the Mining Institute was a significant event not only for Karaganda but also for Central Kazakhstan. Nowadays, the University has nine faculties. University trains specialists in more than 46 specialties. Đọc ít hơn
Karagandy
Xem hồ sơ trường

As one of Kazakhstan's leading universities, Karaganda Economic University (KEU) works with global environmental changes and is committed to offering a modern and advanced educational program.

As one of Kazakhstan's leading universities, Karaganda Economic University (KEU) works with global environmental changes and is committed to offering a modern and advanced educational program. Đọc ít hơn
Karagandy
Xem hồ sơ trường