Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Corfu, Hy Lạp 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Corfu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Corfu đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Corfu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Corfu đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Hy Lạp

Trường

The Ionian University was founded in 1984, the same year as the University of Thessaly and the University of the Aegean. The university comprises five faculties and twelve departments. Its seat is in ... Đọc thêm

The Ionian University was founded in 1984, the same year as the University of Thessaly and the University of the Aegean. The university comprises five faculties and twelve departments. Its seat is in Corfu, with university units in Lefkada, Kefalonia, and Zakynthos. Đọc ít hơn
Corfu
Xem hồ sơ trường