Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Ma Liu Shui, Hồng Kông 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Ma Liu Shui. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ma Liu Shui đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Ma Liu Shui. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ma Liu Shui đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Hồng Kông

Trường

Founded in 1991 by our former Vice-Chancellor Prof. Charles Kao, also known as the “Father of Fiber Optics” and Nobel Laureate in Physics, the Faculty of Engineering comprises world-leading experts wh ... Đọc thêm

Founded in 1991 by our former Vice-Chancellor Prof. Charles Kao, also known as the “Father of Fiber Optics” and Nobel Laureate in Physics, the Faculty of Engineering comprises world-leading experts who are at the forefront of their disciplines and commit to teaching and research excellence. Đọc ít hơn
Ma Liu Shui
Xem hồ sơ trường