Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Tuen Mun, Hồng Kông 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Tuen Mun. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Tuen Mun đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Tuen Mun. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Tuen Mun đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Hồng Kông

Trường

Lingnan University is the liberal arts university in Hong Kong and we have the longest established tradition among the local institutions of higher education. Our history can be dated back to 1888, wh ... Đọc thêm

Lingnan University is the liberal arts university in Hong Kong and we have the longest established tradition among the local institutions of higher education. Our history can be dated back to 1888, when our forerunner, the Christian College in China, was founded in Guangzhou, and to 1967, when the institution, as Lingnan College, was re-established in Hong Kong. In 2015, Lingnan University was named as one of the “Top 10 Liberal Arts College in Asia” by Forbes. Đọc ít hơn
Tuen Mun
Xem hồ sơ trường