Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Dong-gu, Hàn Quốc 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Dong-gu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Dong-gu đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Dong-gu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Dong-gu đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Hàn Quốc

Trường

The Woosong University was established in 1995 through the Woosong Education Foundation (1954) with the statement: “The pencil reflects the possibility to study,” and with the spirit of “cultivating p ... Đọc thêm

The Woosong University was established in 1995 through the Woosong Education Foundation (1954) with the statement: “The pencil reflects the possibility to study,” and with the spirit of “cultivating practical talents with knowledge and skills necessary for Global Life.” The purpose of establishing the Woosong Corporation was “to carry out early childhood education and higher education based on the educational philosophy of the Republic of Korea." Đọc ít hơn
Dong-gu
Xem hồ sơ trường