Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Cali, Colombia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Cali. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Cali đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Cali

Địa điểm
Colombia
Cali
chúng tôiTecnológico de Monterrey là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận, độc lập và không liên quan đến các đảng chính trị và tôn giáo. Nó được thành ...
Giới thiệu và Vị tríTrường đại học Autónoma de Occidente được thành lập vào năm 1969 với tư cách là một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận. Chủ tịch hiện n...