Charles University Hussite Theological Faculty

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Các Hussite Thần học Khoa là một khoa thần học theo định hướng đa ngành. Khoa chuẩn bị học sinh cho công việc học tập, dịch vụ Bộ và ngành nghề khác nhau trong giáo dục, văn hóa, dịch vụ xã hội, quản lý nhà nước hay chính trị cũng như các dịch vụ ở nước ngoài. Các Hussite Thần học Khoa là từ khi ra đời đã bị ràng buộc với Giáo Hội Hussite Tiệp Khắc được thành lập vào đầu năm 1920 từ phong trào Công giáo hiện đại.

Các nghiên cứu và học tập làm việc tại Khoa là tuy nhiên thể truy cập đến tất cả mọi người bất kể niềm tin, giới tính, chủng tộc, đảng phái hay thế giới quan chính trị của họ. Khoa tôn trọng niềm tin của học sinh và là tôn giáo khoan dung như được chứng tỏ sự đa dạng của các lĩnh vực nghiên cứu trên cung cấp.

Các Hussite Thần học Khoa hiện đang cung cấp các nghiên cứu thần học của ba niềm tin Kitô giáo - thần học Hussite, Chính thống thần học và thần học Công Giáo Cũ cũng như nghiên cứu người Do Thái, các nghiên cứu Tôn giáo, Triết học và các lĩnh vực phi-thần học nghiên cứu khác như công tác xã hội và từ thiện và sư phạm.

Địa điểm

Prague

Address
Hussite Theological Faculty
Charles University
Pacovská 350/4
Prague 4, 140 21
Czech Republic

Prague, Prague, Cộng hòa Séc

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn