Đọc Mô tả chính thức

Giáo dục

Hoạt động nghiên cứu của sinh viên trong các đại học (PhD) chương trình nghiên cứu được trình bày tại hội nghị của sinh viên sau đại học.

Hội nghị quốc tế của học sinh (Tiến sĩ) sau đại học được gọi là "Hội nghị Sau đại học y tế quốc tế tại Hradec Králové" với phụ đề "Biên giới mới trong nghiên cứu của tiến sĩ sinh viên" đã được tổ chức hàng năm kể từ năm 2005 và đã được tăng uy tín.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
  • Séc

Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Charles University in Prague