Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Bungary 2021

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Bulgaria. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Bulgaria. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp....

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Bulgaria. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Bulgaria. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Đọc thêm

Tìm trường đại học ở Bulgaria và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Bulgaria và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Bulgaria: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc ít hơn
Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Bungary

Trường

Study in Europe in English with Varna University of Management. VUM is the highest-rated university for international students in Europe.

Study in Europe in English with Varna University of Management. VUM is the highest-rated university for international students in Europe. Đọc ít hơn
Varna
Xem hồ sơ trường

New Bulgarian University pioneered the introduction in Bulgaria of a credit system, Professional Bachelors, Bachelor’s, and Master’s programs, distance, and continuing education. The list of NBU Hono ... Đọc thêm

New Bulgarian University pioneered the introduction in Bulgaria of a credit system, Professional Bachelors, Bachelor’s, and Master’s programs, distance, and continuing education. The list of NBU Honorary Doctors and Honorary Professors includes individuals of international renown such as Richard Rorty, Vera Mutafchieva, Julia Kristeva, Jean-Pierre Vernant, Milcho Leviev, Robert Young, Raina Kabaivanska, Lord Ralf Darendorf, Terry Eagleton, Geert Hofstede, Daniel Libeskind, Ennio Morricone, etc. Đọc ít hơn
Sofia
Xem hồ sơ trường

The University of National and World Economy /UNWE/ is the largest and the eldest higher economic school in Bulgaria and Southeastern Europe. It has a history of 100 years. The University originates f ... Đọc thêm

The University of National and World Economy /UNWE/ is the largest and the eldest higher economic school in Bulgaria and Southeastern Europe. It has a history of 100 years. The University originates from the Free University of Political and Economic Sciences established by Order No.2155 of July, 5th, 1920 of the Minister of National Enlightment. In 1940 /State Gazette, iss. No.126 of June, 7th, 1940/ it was transformed into State Higher Institute of Finance and Administrative Sciences and in 1947 it was reorganized as a Faculty of Economic and Social Studies at Sofia University. Đọc ít hơn
Sofia
Xem hồ sơ trường

Sofia University St. Kliment Ohridski is the first Bulgarian high academic school establishment. Its history is an embodiment and a continuation of the Bulgarian nation's century-long cultural and edu ... Đọc thêm

Sofia University St. Kliment Ohridski is the first Bulgarian high academic school establishment. Its history is an embodiment and a continuation of the Bulgarian nation's century-long cultural and educational tradition. Đọc ít hơn
Sofia
Xem hồ sơ trường

С Решение на Народното събрание от 26 май 2015 г. Колежът по телекомуникации и пощи е преобразуван във Висше училище по телекомуникации и пощи, с предмет на дейност: обучение на специалисти с висше об ... Đọc thêm

С Решение на Народното събрание от 26 май 2015 г. Колежът по телекомуникации и пощи е преобразуван във Висше училище по телекомуникации и пощи, с предмет на дейност: обучение на специалисти с висше образование по специалности от професионални направления “Комуникационна и компютърна техника” и “Администрация и управление”. Đọc ít hơn
Sofia
Xem hồ sơ trường

Varna Free University "Chernorizets Hrabar" is the largest private university in Bulgaria. It is an established academic center that combines the training of Bulgarian and international students in pr ... Đọc thêm

Varna Free University "Chernorizets Hrabar" is the largest private university in Bulgaria. It is an established academic center that combines the training of Bulgarian and international students in priority areas for the country and creates an internationally convertible and competitive scientific and academic product. It teaches over 10,000 students in more than 67 bachelor's and master's programs and 29 Ph.D. programs. Đọc ít hơn
Varna
Xem hồ sơ trường

The Agricultural University - Plovdiv was established in 1945. It has strengthened its positions as a national centre of agricultural science and education in Bulgaria. In 2006 the National Evaluation ... Đọc thêm

The Agricultural University - Plovdiv was established in 1945. It has strengthened its positions as a national centre of agricultural science and education in Bulgaria. In 2006 the National Evaluation and Accreditation Agency awarded the Agricultural University – Plovdiv with an institutional accreditation and the highest grade of “Very Good”. Đọc ít hơn
Plovdiv
Xem hồ sơ trường

През есента на 1963 г. на историческия и живописен хълм "Света гора" във Велико Търново разтваря врати първият извънстоличен университет, който има за покровители светите братя Кирил и Методий. Наслед ... Đọc thêm

През есента на 1963 г. на историческия и живописен хълм "Света гора" във Велико Търново разтваря врати първият извънстоличен университет, който има за покровители светите братя Кирил и Методий. Наследил просветните и културни традиции на знаменитата Търновска книжовна школа от ХIV век, той се утвърждава като авторитетно висше училище за хуманитарни знания и изкуства, като престижен учебен и научен център. Đọc ít hơn
Veliko Tarnovo
Xem hồ sơ trường

As a modern university, Todor Kableshkov University of Transport successfully defends its mission to participate actively in the formation and implementation of state policies to develop higher educat ... Đọc thêm

As a modern university, Todor Kableshkov University of Transport successfully defends its mission to participate actively in the formation and implementation of state policies to develop higher education and research in land transport, transport infrastructure, and telecommunications. Đọc ít hơn
Sofia
Xem hồ sơ trường

Medical University - Pleven is one of the five medical Universities in Bulgaria. It was established in 1974, expanding the horizons, size and reputation of the City Hospital, founded in 1865. Today, c ... Đọc thêm

Medical University - Pleven is one of the five medical Universities in Bulgaria. It was established in 1974, expanding the horizons, size and reputation of the City Hospital, founded in 1865. Today, combining traditions of the past with the possibilities of the present, it incorporates educational and therapeutic facilities, a contemporary pre-clinical base, University Hospital with more than 1000 beds and clinics in all major medical fields, as well as a large number of specialized clinics and research units with modern diagnostic and therapeutic equipment. Đọc ít hơn
Pleven Center
Xem hồ sơ trường

Burgas Free University /BFU/ was established with an Act of The Great National Assembly on 18 September 1991 and is one of the first non-state universities in the country. The University is accredited ... Đọc thêm

Burgas Free University /BFU/ was established with an Act of The Great National Assembly on 18 September 1991 and is one of the first non-state universities in the country. The University is accredited by the National Evaluation and Accreditation Agency and is certified under the International Quality Standard ISO 9001:2008: BFU is a modern and innovative university, caring for its students and their professional realization, and which has significant academic achievements and an internationally recognized status. Đọc ít hơn
Burgas
Xem hồ sơ trường

Химикотехнологичен и металургичен университет е академична институция, фокусирана върху потребностите на времето и нацията ни. Общността ни надхвърля рамките на Университета и страната и включва акаде ... Đọc thêm

Химикотехнологичен и металургичен университет е академична институция, фокусирана върху потребностите на времето и нацията ни. Общността ни надхвърля рамките на Университета и страната и включва академични партньори от различни континенти. Đọc ít hơn
Sofia
Xem hồ sơ trường

Welcome to Medical University-Varna - one of the most modern and high-tech universities in the country! Attractive multinational environment, state-of-the-art training methods and facilities, real-wor ... Đọc thêm

Welcome to Medical University-Varna - one of the most modern and high-tech universities in the country! Attractive multinational environment, state-of-the-art training methods and facilities, real-world and simulation training, wonderful sports and recreation conditions in the Sea Capital of Bulgaria - these are just a few of the reasons why students from approximately 50 countries all over the world have chosen to study at Medical University-Varna! Đọc ít hơn
Varna
Xem hồ sơ trường

The University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT) is a state university, renamed by Parliament Decree on 29th November 2010 after the Specialized Higher School of Library Studies ... Đọc thêm

The University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT) is a state university, renamed by Parliament Decree on 29th November 2010 after the Specialized Higher School of Library Studies and Information Technologies voted in 2004. Throughout the years, it was respectively: Established - 18th September 1950 by Government Decree as the State Library Institute and later renamed as The College of Library Studies by Parliament Decree; Đọc ít hơn
Sofia
Xem hồ sơ trường

L’Établissement Spécialisé de la Francophonie pour l’Administration et le Management (ESFAM) est un institut de l’Agence Universitaire de la Francophonie, basé à Sofia, en Bulgarie. Notre mission est ... Đọc thêm

L’Établissement Spécialisé de la Francophonie pour l’Administration et le Management (ESFAM) est un institut de l’Agence Universitaire de la Francophonie, basé à Sofia, en Bulgarie. Notre mission est de former en langue française des spécialistes de haut niveau en gestion des administrations et des entreprises pour contribuer au développement des pays de la zone Europe Centrale et Orientale. Đọc ít hơn
Sofia
Xem hồ sơ trường

Based on the achievements and traditions of the university, active international cooperation, close partnership with business, and intensive research, to prepare for the needs of the economy and socie ... Đọc thêm

Based on the achievements and traditions of the university, active international cooperation, close partnership with business, and intensive research, to prepare for the needs of the economy and society market-oriented highly qualified specialists to generate progress and be ready according to their educational qualification for the challenges of a changing world. Đọc ít hơn
Gabrovo
Xem hồ sơ trường

The University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” has been an independent educational institution since 1953. In the course of sixty years of existence, it has established itself as an academic a ... Đọc thêm

The University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” has been an independent educational institution since 1953. In the course of sixty years of existence, it has established itself as an academic and research centre that provides training in the spheres of geology, mining, and electrical and mechanical engineering. It is an institution where fundamental and applied scientific research is carried out, and the whole range of post-graduate qualification courses offered. The proper combination of general engineering education together with the acquisition of profiled knowledge and abilities provides immense opportunities for the graduates of the University to find their professional realisation in this country and abroad. Since it was founded, more than 21 000 engineers, amongst whom citizens of around 40 countries from Europe, Asia, Africa, and South America, have been trained and have found occupational employment in the areas of geology and mining, in power engineering, in civil engineering and industrial construction, in environmental protection, and other branches. Đọc ít hơn
Sofia
Xem hồ sơ trường

"Prof. D-r. Assen Zlatarov" University is the only state university in Southeast Bulgaria. Tuition is carried out in three faculties - Faculty of technical sciences, Faculty of natural sciences, and s ... Đọc thêm

"Prof. D-r. Assen Zlatarov" University is the only state university in Southeast Bulgaria. Tuition is carried out in three faculties - Faculty of technical sciences, Faculty of natural sciences, and social sciences. Đọc ít hơn
Burgas
Xem hồ sơ trường

University of Forestry (UF) is a nationally recognized educational and scientific centre, called to provide highly qualified specialists with higher education, as well as to develop scientific and res ... Đọc thêm

University of Forestry (UF) is a nationally recognized educational and scientific centre, called to provide highly qualified specialists with higher education, as well as to develop scientific and research activities in the fields of Forestry, General Engineering, Earth Sciences, Veterinary Medicine, Plant Breeding, Plant Protection, Tourism, Administration and Management. Đọc ít hơn
Sofia
Xem hồ sơ trường

The Konstantin Preslavsky University of Shumen is the successor of long-standing traditions in education, science, and culture that have been developed over the years.

The Konstantin Preslavsky University of Shumen is the successor of long-standing traditions in education, science, and culture that have been developed over the years. Đọc ít hơn
Industrialna Zona
Xem hồ sơ trường

MT&M College was established in 1993 by an intergovernmental agreement between the Kingdom of Denmark and Republic of Bulgaria.

MT&M College was established in 1993 by an intergovernmental agreement between the Kingdom of Denmark and Republic of Bulgaria. Đọc ít hơn
Sofia
Xem hồ sơ trường

The university was founded as a Higher Technical School in 1942 in 1945 it was transformed into a State Polytechnic. In 1953 Engineering-Construction Institute (ISI) was formed, which in 1963 was rena ... Đọc thêm

The university was founded as a Higher Technical School in 1942 in 1945 it was transformed into a State Polytechnic. In 1953 Engineering-Construction Institute (ISI) was formed, which in 1963 was renamed to Higher Institute of engineering and construction, and in 1977 - the Higher Institute of Architecture and Construction (VIAS). Đọc ít hơn
Sofia
Xem hồ sơ trường

Trakia University (TrU) is an autonomous state scientific and educational institution with domicile in Stara Zagora.

Trakia University (TrU) is an autonomous state scientific and educational institution with domicile in Stara Zagora. Đọc ít hơn
Stara Zagora
Xem hồ sơ trường

Medical University – Sofia (MUS) has a unique place in the Bulgarian education system. The high level of teaching, training and the achievements in the research work, health care and public activities ... Đọc thêm

Medical University – Sofia (MUS) has a unique place in the Bulgarian education system. The high level of teaching, training and the achievements in the research work, health care and public activities are integrated – aiming that MU would be innovator and meeting the public interest. The University strives for regional leadership while increasing the quality of the education on national and international scale. Đọc ít hơn
Sofia
Xem hồ sơ trường

The European Polytechnical University is a multinational centre of interaction between contemporary tuition, scientific research activities and innovations, and academic and business co-operation.

The European Polytechnical University is a multinational centre of interaction between contemporary tuition, scientific research activities and innovations, and academic and business co-operation. Đọc ít hơn
Pernik
Xem hồ sơ trường

VUZF University is a private institution of higher education, located in the capital of Bulgaria – Sofia city. It is the first private university specialized in the area of finance, insurance, managem ... Đọc thêm

VUZF University is a private institution of higher education, located in the capital of Bulgaria – Sofia city. It is the first private university specialized in the area of finance, insurance, management and marketing in Republic of Bulgaria. In the past five years, it strongly focused its education program on finance, innovation, business and entrepreneurship studies. Đọc ít hơn
Sofia
Xem hồ sơ trường

The new university should provide engineers for shipbuilding, transport, machinery, electricity and communications technology needed for industrial complexes in chemistry, shipbuilding and ship repair ... Đọc thêm

The new university should provide engineers for shipbuilding, transport, machinery, electricity and communications technology needed for industrial complexes in chemistry, shipbuilding and ship repair, engine building, transport, electrical engineering, electronics and communications developing in northeastern Bulgaria. Đọc ít hơn
Varna
Xem hồ sơ trường