Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Barcarena, Bồ Đào Nha 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Barcarena. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Barcarena đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Barcarena. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Barcarena đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Bồ Đào Nha

Trường

Atlântica was born in 1996 as an institution of public interest, reaching out to be a target refers to the creation, transmission, and dissemination of knowledge, science, and technology through the a ... Đọc thêm

Atlântica was born in 1996 as an institution of public interest, reaching out to be a target refers to the creation, transmission, and dissemination of knowledge, science, and technology through the articulation of study, teaching, research, and experimental development. In 1996 we held the first degree in the Management area, Environment Territory, ICT, and Management in Health, and in 2001 was created the Atlântica Health School. Đọc ít hơn
Barcarena
Xem hồ sơ trường