Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Ai-xơ-len 2021

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Iceland. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Iceland. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp....

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Iceland. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Iceland. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Đọc thêm

Tìm trường đại học ở Iceland và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Iceland và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Iceland: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc ít hơn
Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Ai-xơ-len

Trường

The University Center of the Westfjords is a non-profit organization established in March 2005. It has 40 founding members, including all of the country's institutions of higher education. The Center ... Đọc thêm

The University Center of the Westfjords is a non-profit organization established in March 2005. It has 40 founding members, including all of the country's institutions of higher education. The Center began operations in Vestrahús in Ísafjörður in January 2006. The same building houses offices of the Marine Research Institute, the Icelandic Fisheries Laboratories, and the Icelandic Snow Avalanche Research Center, among others. The Westfjords Regional Development Center is also located here, and all of the organizations represented in the building share common reception facilities. Đọc ít hơn
Ísafjorður
Xem hồ sơ trường

SIT Graduate Institute offers internationally focused master's degrees, certificates, and professional development programs in the fields of conflict transformation, international education, sustainab ... Đọc thêm

SIT Graduate Institute offers internationally focused master's degrees, certificates, and professional development programs in the fields of conflict transformation, international education, sustainable development, and TESOL. Since 1964, SIT has been preparing professionals to be successful in intercultural and international environments. Đọc ít hơn
Brattleboro , Washington , Oaxaca , Sê-ri , Ísafjorður , Zanzibar , Thủ đô , Lilongwe , Campuchia , Durban , Geneva , Washington , Amman , New Delhi , Milimani East , Kisumu , Santiago , Thành phố Hồ Chí Minh + 17 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường

Technical Col­lege Reykjavik was founded in 2008, but its history goes back to the 19th century. Technical Col­lege Reykjavík cons­ists of 8 schools and the Technical Aca­demy, offering around 50 stud ... Đọc thêm

Technical Col­lege Reykjavik was founded in 2008, but its history goes back to the 19th century. Technical Col­lege Reykjavík cons­ists of 8 schools and the Technical Aca­demy, offering around 50 study programmes and 800 courses each semester. Each school has its own hea­dma­ster as well as educati­onal independence. Đọc ít hơn
Tuaavík
Xem hồ sơ trường

The Agricultural University of Iceland (AUI) was founded on 1 January 2005. It is an educational and research institution in the field of agriculture and environmental sciences. The main focus is on t ... Đọc thêm

The Agricultural University of Iceland (AUI) was founded on 1 January 2005. It is an educational and research institution in the field of agriculture and environmental sciences. The main focus is on the conservation and sustainable use of land and animal resources, including traditional agriculture, horticulture and forestry, environmental planning, restoration sciences, rural development and sustainable development. Đọc ít hơn
Hvanneyri
Xem hồ sơ trường

Bifröst University was founded in Reykjavík Iceland in 1918 on the model of Ruskin College, , under the name or the . From the start its role was to educate leaders for business and society at large. ... Đọc thêm

Bifröst University was founded in Reykjavík Iceland in 1918 on the model of Ruskin College, , under the name or the . From the start its role was to educate leaders for business and society at large. The school was moved to in 1955, situated 110km north of the capital. Bifröst is the only Liberal Arts campus school in the country, it was accredited university in 1988, first only in Busines, then also offering... Đọc ít hơn
Borgarnes
Xem hồ sơ trường

The mission is to offer a high quality learning experience. Offering opportunities for research, design and the management of systems for sustainable energy, we strive to produce experts in the field ... Đọc thêm

The mission is to offer a high quality learning experience. Offering opportunities for research, design and the management of systems for sustainable energy, we strive to produce experts in the field for the global community. Đọc ít hơn
Tuaavík
Xem hồ sơ trường