Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Thuwal, Ả Rập Saudi 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Thuwal. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Thuwal đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Thuwal. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Thuwal đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Ả Rập Saudi

Trường

Established in 2009, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) is a graduate-level research university located on the shores of the Red Sea. Ranked 1st in the world for citations per ... Đọc thêm

Established in 2009, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) is a graduate-level research university located on the shores of the Red Sea. Ranked 1st in the world for citations per faculty for past 3 consecutive years running (Qs world university rankings), we’re dedicated to advancing science and technology through interdisciplinary research, education, and innovation. Đọc ít hơn
Thuwal
Xem hồ sơ trường