University of Camerino the international School of Advanced Studies

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

  • Để đạt được bằng cấp cuối cùng, cần có ít nhất sáu tháng kinh nghiệm tại một cơ sở nghiên cứu hoặc giáo dục đại học khác với Đại học Camerino và có thể không phải là người Ý.

Địa điểm

Quay phim

Address
International School of Advanced Studies
Polo di Alta Formazione
Via Madonna delle Carceri 9

62032 Quay phim, Marche, Ý

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn