Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Pisa, Ý 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Pisa. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pisa đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Pisa

Địa điểm
Ý
Pisa
Các Scuola Superiore Sant'Anna được thành lập vào năm 1987 bởi việc sáp nhập hai trường cao đẳng: Pacinotti College và Đại học Luật y tế. Nó là một tr...