Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Lucca, Ý 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Lucca. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Lucca đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

4 Kết quả trong Lucca

Địa điểm
Ý
Lucca
TRƯỜNG IMT School for Advanced Studies Lucca là một trường đại học công lập và viện nghiên cứu tập trung vào việc phân tích các hệ thống kinh tế, xã h...
Đại học Pisa là một tổ chức công cộng tự hào với hai mươi phòng ban , với các trung tâm nghiên cứu cấp cao trong các lĩnh vực nông nghiệp, thiên văn h...
Học viện Âm nhạc Jam Academy của Lucca Đó là một trung tâm đa năng tiên tiến trong việc giảng dạy âm nhạc hiện đại đương thời. từ 2001 Cho đến nay, tr...
Người Campus học ngôn ngữ dành cho những người muốn học ngoại ngữ và thiết lập trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa, ngoại ngữ trở thành một công...