Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở L'Aquila, Ý 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở L'Aquila. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở L'Aquila đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong L'Aquila

Địa điểm
Ý
L'Aquila
Established in 1952 and located in L'Aquila, the administrative center of the Abruzzo Region, our University is a public teaching and research institu...
The Gran Sasso Science Institute (GSSI) is an international PhD school and a center for research and higher education.