International School for Advanced Studies (SISSA)

Địa điểm

Trieste

SISSA International School for Advanced Studies

Address
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
via Bonomea, 265

34136 Trieste, Friuli-Venezuela, Ý
Điện thoại
+39 040 378 7111

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn