Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Chieti, Ý 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Chieti. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Chieti đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Chieti. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Chieti đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Ý

Trường

The ‘Gabriele d’Annunzio’ University, established in 1965 as a ‘Libera Università’ (non-state-owned university), became state-owned in 1982. Today, it has 13 Departments and 2 Schools. There are two u ... Đọc thêm

The ‘Gabriele d’Annunzio’ University, established in 1965 as a ‘Libera Università’ (non-state-owned university), became state-owned in 1982. Today, it has 13 Departments and 2 Schools. There are two university campuses: Chieti, the registered office of the university with the offices of the Rector and General Directorate, and Pescara. Đọc ít hơn
Chieti
Xem hồ sơ trường