Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Bolzano, Ý 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Bolzano. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Bolzano đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Bolzano

Địa điểm
Ý
Bolzano
Free University of Bozen-Bolzano được thành lập vào năm 1997. Trường đại học của chúng tôi có triển vọng quốc tế mạnh mẽ, được chứng thực bằng các khó...