Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Klosterneuburg, Áo 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Klosterneuburg. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Klosterneuburg đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Klosterneuburg. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Klosterneuburg đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Áo

Trường

The Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) is a young international institute dedicated to basic research and graduate education in the natural and mathematical sciences, located in ... Đọc thêm

The Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) is a young international institute dedicated to basic research and graduate education in the natural and mathematical sciences, located in Klosterneuburg on the outskirts of Vienna. IST Austria is committed to conducting world-class research. By 2026, up to 90 research groups will perform research in an international state-of-the-art environment. Đọc ít hơn
Klosterneuburg
Xem hồ sơ trường